شهرستان در یک نگاه

- شهرستان لردگان با وسعت ۳۴۲۰ كيلومتر مربع معادل8/20 درصد از مساحت استان چهارمحال و بختياري را به خود اختصاص داده است . و از لحاظ موقعيت جغرافيايي اين شهرستان در طول شرقي ۴۹ درجه و ۵۵ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۳۴ دقيقه و عرض شمالي ۳۰ درجه و ۵۵ دقيقه تا ۳۱ درجه و ۲۶ دقيقه واقع شده است.
شهرستان لردگان در جنوب استان چهارمحال و بختياري واقع شده و از نظر موقعيت نسبي از سمت شمال به شهرستان‌هاي بروجن و اردل ، از سمت جنوب به استان كهگلويه و بويراحمد و از سمت شرق به استان اصفهان و از غرب به استان خوزستان منتهي مي‌شود. اين شهرستان با ارتفاع متوسط ۱۷۰۰ متر از سطح دريا در سلسله جبال زاگرس قرار دارد و از نظر توپوگرافي قسمت هاي شمالي آنرا مناطق پست با ارتفاع كمتر از ۲۰۰۰متر تشكيل داده و مناطق بلند آن ارتفاعات بيش از ۳۰۰۰متر در جهت شمال غربي – جنوب شرقي مي باشد .
و داراي دشت‌هاي حاصلخيري همچون دشت خانميرزا، دشت جمال، دشت فلارد و دشت لردگان و كوههاي مرتفع و بلندي همچون كوه ريگ، كوه غارون ، كوه بادامستان، كوه گوميه، كوه سرخ، كوه سيوك، كوه آس جم، كوه آب باغ و... مي باشد و از لحاظ كشاورزي بخصوص در زمينه كشت غلات از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده. و به لحاظ طبيعي و آب و هوايي يكي از نقاط مستعد ومناسب سرمايه گذاري در صنعت توريسم و گردشگري در تمامي طول سال مي باشد .و با توجه به افتتاح جاده جديد لردگان – خوزستان، بهترين و كوتاهترين مسير ارتباطي استانهاي مركزي كشور مانند اصفهان، يزد، .... به خوزستان همين مسيري است كه از شهرستان لردگان مي گذرد و همچنين ارتباط مناطق مركزي كشور به استانهاي كهگيلويه و بوير احمد، فارس و بوشهر از اين شهرستان میسر و مطلوب مي باشد.
رودخانه هاي مهم خرسان و ارمند كه از سرشاخه هاي اصلي كارون هستند در اين شهرستان جريان دارند و بر همين اساس سدهاي مهمي چون كارون ۴، سدهاي خرسان ۱و۲و۳و كارون ۵ بر روي رودخانه هاي شهرستان احداث و يا در حال احداث و مطالعه مي باشند و سهم عمده‌اي از آب استان را به خود اختصاص داده و چشمه هاي پرآب و هميشه جوشاني مانند برم لردگان، آبشار آتشگاه ، چشمه سندگان، چشمه پروز، برم مالخليفه، چشمه ميلاس، چشمه ميشان، چشمه بارز، چشمه شوار، چشمه گوشه و ... در اين شهرستان جريان دارند. اين شهرستان داراي بيشترين اراضي جنگلي در سطح استان با مقدار ۱۵۸۰۰۰ هكتار كه اغلب گونه هاي آنرا بلوط و بنه تشكيل داده مي باشد كه بيشتر در نواحي غربي و جنوبي شهرستان گسترده است وسعت مراتع شهرستان حدود ۱۴۳۶۰۰هكتار مي باشد و بيشترين گونه هاي گياهي و داروئي در سطح استان در اين شهرستان مي باشد.
 بر اساس آخرين تقسيمات سياسي شهرستان لردگان داراي پنج شهر لردگان،آلوني، منج و مالخليفه و سردشت و پنج بخش به نامهاي مركزي، منج، فلارد، خانميرزا، رودشت و دهستانهاي سردشت، دودرا، ريگ، ميلاس، ارمند، خانميرزا، جوانمردي، فلارد،پشتكوه، منج و بارز با تعداد ۳۶۳روستا حدود 45 درصد روستاهای استان (۶۴ روستا فاقد سکنه) مي‌باشد.
براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1395 جمعیت شهرستان لردگان 209681 نفر مي‌باشد كه از اين تعداد 56983 نفردر مناطق شهري و ۱۵2698۹ نفر در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند (بخش مرکزی:105538 نفر، بخش خانمیرزا: 36360ِ نفر، بخش فلارد: 33023ِ نفر، بخش رودشت: 16762ِنفر، بخش منج:  نفر17998) وضعيت آب و هوايي: شهرستان لردگان داراي آب و هوايي متنوع مي باشد به طوريكه در اين شهرستان مناطق معتدل، سرد و گرم و مرطوب وجود دارد.
شهرستان لردگان با داشتن حدود هزار كيلومتر راه ارتباطي معادل 27درصد  از مجموع راههاي استان را به خود اختصاص داده است و داراي 17تونل، بيش از 17 گردنه با مسيرهاي صعب العبور وبرف گير و داراي10 مسير منتهي به استان ها يا شهرستان همجوار اعم از راههاي اصلي فرعي و بزرگراه مي‌باشد و 90 كيلومتر از كريدور غرب به مركز ايران(جاده خوزستان) در مسير شهرستان قرار گرفته است. و در شبانه‌روز بيش از 30 هزار وسيله نقليه كه از اين مسير در حال تردد مي‌باشد.
شهرستان لردگان به دلیل قرار گرفتن بین سه استان خوزستان، اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد و داشتن مواهب زیبای طبیعی، پوشش جنگلی و کانونهای گردشگری مهمی همچون آبشار آتشگاه چشمه های برم لردگان و مالخلیفه، چشمه سندگان و میلاس، پارک های جنگلی پروز، چارطاق، رحیم آباد و تنگ زیبای لای بید و تنگ سما، پاسگاه محيط زيست سبز كوه و رودخانه های مهمی همچون ارمند، خرسان و منج و حاشیه سد کارون چهار، همه ساله شاهد حجم زیادی مسافر از سراسر کشور پهناورمان ایران به شهرستان چهار فصل لردگان عنوان پایتخت مهربانی و مهمان نوازی مزین شده است می باشیم. موضوع ديگر وجود اماكن متبركه و زيارتگاههاي متعدد در اين شهرستان مي باشد همچون: قدمگاه شاه عبدالعظيم، امام زاده عباسعلي برجوئي، امامزاده سيد سلطان ، زرين درخت و ... در بخش خانميرزا امام زاده شيرمرد، امام زاده حسن علي اكبر در بخش فلارد، امام زاده پير محمد علي، امام زاده جعفر، امام زاده شاه عبد الباقي و ... در بخش مركزي، امام زاده سيد محمد، امام زاده شهسوار، امام زاده حسن شوار، امامزاده جعفردر بخش منج.
همچنین سوغات های محلی این شهرستان شامل صنایع دستی همچون قالی، گلیم، جاجیم، البسه محلی(ملیله دوزی، منجق بافی، سنگ دوزی و گلدوزی) و خوراکی هایی همچون کشک، قارا، روغن محلی، عسل، برنج محلی، بن، کلخونگ، نان تنوری و تیری و رب انار می باشد