معرفی فرماندار

نام :منصور                           نام خانوادگی : کریمزاده                           فرزند :
متولد:                                 صادره از :                                        تحصیلات: فوق لیسانس

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/12/12