کلنگ توسعه شبکه گزاري اب شرب روستاي بيدله زده شد

کد خبر: 103774 تاریخ انتشار: 1399/02/18 18:24:34
نمایش: 54
اخبار
با حضور سرپرست ابفا روستايي استان ، فرماندار ، معاونين ، بخشدار منج و اهالي روستاي بيدله کلنگ فاز دوم تامين اب شرب و شبکه گزاري داخلي روستا ي بيدله زده شد .

با حضور سرپرست ابفا روستايي استان ، فرماندار ، معاونين ، بخشدار منج و اهالي روستاي بيدله کلنگ فاز دوم تامين اب شرب و شبکه گزاري داخلي روستا ي بيدله زده شد .
سهراب بهرامي سرپرست اداره ابفا روستايي استان گفت : امروز شاهد کلنگ زني فاز دوم تامين آب و تعويض شبکه داخلي روستاي بيدله را داريم که با اعتباري بالغ بر يک ميليارد و 400ميليون تومان که از محل صندوق توسعه ملي تامين اعتبار گرديد با حضور مردم و مسئولين کلنگ ان زده خواهد شد و پيمانکار ان مشخص گرديد اميدواريم مردم هم کمک کنند تا هرچه زودتر اين شبکه گزاري انجام و مشکل اب شرب اهالي روستاي بيدله حل شود
 

افزودن دیدگاه