جلسه مدير کل منابع طبيعي استان با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 103780 تاریخ انتشار: 1399/02/21 09:13:48
نمایش: 56
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه با مدير کل منابع طبيعي استان در محل دفتر خود در شهرستان لردگان گفت : شهرستان لردگان با داشتن منابع طبيعي زياد و بکر ووسعت 52در صدي جنگلهاي استان در اين شهرستان مي طلبد که براي کنترل و حفاظت از اين عرصه هاي خداداي بر اساس شاخص ها توزيع عادلانه امکانات صورت گيرد .

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان  در جلسه با مدير کل منابع طبيعي استان در محل دفتر خود در شهرستان لردگان گفت : شهرستان لردگان با داشتن منابع طبيعي زياد و بکر ووسعت 52در صدي  جنگلهاي استان در اين شهرستان مي طلبد که براي کنترل و حفاظت از اين عرصه هاي خداداي بر اساس شاخص ها توزيع عادلانه امکانات صورت گيرد .
در ادامه جلسه علي محمدي مقدم مدير کل منابع طبيعي استان گفت : يکي از چالش هاي استان ما چالش بي آبي ويا کم آبي است با توجه به اينکه دهتا دشت ما ممنوعه شده و از اين ده تا چهار تاي ان بحراني شده .يکي ازاولويت هاي اداره کل منابع طبيعي و ابخيزداري استان توجه به بحث آبخيزداري است در استان ما نزولات اسماتي در سال 9ميليارد و 300متر مکعب است که 70تا80در ان به صورت روان اب از استان خارج مي شود.اقدامات ابخيزداري مي تواند کمک کند بخشي از اين چالشهاي بي ابي را جبران کند و تغذيه ابخوان ها و چاها و قنوات ها را که بدنبال ان قطعاتاثيرات مستقيم هم در توليد که امسال هم سال جهش توليد نامگذاري گرديد خواهد داشت .
مدير کل منابع طبيعي استان در ادامه گفت : شهرستان لردگان با توجه به اينکه 52در صد جنگل هاي استان رادربر دارد  يکي از شهرستانهاي مهم و استراتژيک ماست در حوزه منابع منابع طبيعي گذشته از ان بحث توليد اکسيژن و ذخيره نزولات اسماني و بحث حفظ رطوبت در خاک است يکي از آثار و عوامل خشکيدگي  و تخريب ان آفت جوانه خواربلوط است که کانون اين آفت در شهرستان لردگان هم هست ما در سطح استان 24هزار هکتار از جنگلها دچار اين آفت شده اند که اداره کل منابع طبيعي توانست در سالجاري 4300هکتار از انها را اقدامات بيولوژيکي و مبارزه اي انجام دهد .
محمدي مقدم در پايان گفت : يکي ديگر از عواملي که تخريب جنگلها را در سطح شهرستان لردگان شايع است بحث قاچاق چوب و ذغال است خوشبختانه با عزمي که ايجاد شده و حمايتي که جناب فرماندار به عنوان رئيس کميته حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي داشته جرائم نقدي چوب و ذغال به حدي رسيده که مي تواند بازدارنده باشسد چوب را از کيلويي 700تومان به 30هزار تومان افزايش داديم و ذغال را از کيلويي 1500تومان به 50هزار تومان افزايش داديم علاوه بر اينها توقيف خودروها به مدت سه ماه ودر صدد هستيم تا خودروها مصادره شوند و همچنين نصب ابگرمکن هاي خورشيدي يکي ديگر از عواملي است که در تخريب جنگلها تاثير گزار بود و ما در سطح استان 1000عددابگرمکن خورشيدي براي مردم در مناطق جنگل نشين نصب و راه اندازي کرديم .
 

افزودن دیدگاه