جلسه مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) استان با فرماندار شهرستان لردگان ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه ايکه در محل دفتر خود با مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) استان داشت گقت

کد خبر: 113783 تاریخ انتشار: 1399/02/23 14:20:01
نمایش: 55
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه ايکه در محل دفتر خود با مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) استان داشت گقت : شهرستان لردگان يک شهرستان بزرگي است که جمعيت 180هزار نفري را در خود جاي داده در جنوب استان و دورترين نقاط را با استان و شهرستان دارد
جلسه مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) استان با فرماندار شهرستان لردگان
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه ايکه در محل دفتر خود با مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) استان داشت گقت : شهرستان لردگان يک شهرستان بزرگي است که جمعيت  180هزار نفري را در خود جاي داده در جنوب استان و دورترين نقاط را با استان و شهرستان دارد .مردماني کارگر و کشاورز وسخت کوشي دارد .واز طرفي افرادي در اين جامعه زندگي مي کنند که تمکن مالي ضعيفي دارند الحق و الا انصاف کميته امداد استان و شهرستان در راستاي مسکن مددجويان خود اقداماتي خوبي انجام داده و اقداماتي هم در دست دارد .واز طرفي براي مدد جويان نياز است در راستاي مهارت اموزي و توانمند سازي انها اقداماتي انجام داد .
علي ملک پور مدير کل کميته امداد استان گفت : در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص رزمايش مواسات و کمک هاي همدلي و مومنانه کميته امداد استان باحمايتهاي فرماندار و پرسنل امداد لردگان توانست 1000پرس غذاي گرم را پيش بيني بکند تا بين مدد جويان و خانواده هاي تحت حمايت خود تا پايان ماه رمضان توزيع کند .وهمچنين تعداد 3000بسته مواد غذايي سهميه اين شهرستان که تا پايان سال بين خانواده هاي نيازمند و تحت حمايت توزيع خواهند شد
وي در ادامه گفت : يکي از مباحثي که در جلسه مطرح شد بحث مهارت اموزي بود که ما در سنوات گذشته در سطح کشور مقام اول را کسب کرديم و اين کار توانمند سازي و مهازرت افزايي در دستور کارمان است
ايشان در خصوص مسکن خانواده هاي تحت حمايت خود گفت : ما در بحث مسکن در شهرستان لردگان و خانميرزا اقداماتي براي خانواده  هاي بي مسکن انجام داديم و در سال جديد اين دوشهرستان را به صورت ويژه خواهيم ديد .

 

افزودن دیدگاه