جلسه مدير کل کانون پرورش کودکان استان با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 113793 تاریخ انتشار: 1399/02/25 07:56:06
نمایش: 48
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه اي که با مدير کل کانون پرورش کودکان استان در محل فرمانداري داشت گفت : شهرستان لردگان داراي چهار بخش بزرگ است و روستاهاي بالاي سه و چهار و پنج هزار نفر جمعيت است که براي کار کردن در زمينه هاي فرهنگي بخصوص براي کودکان و نوجوانان ظرفيتهاي خوبي است که نياز است با راه اندازي کتابخانه هاي سيار و برنامه هاي قصه گويي و داستان سرايي و ديگر مسائل فرهنگي براي شکوفايي استعدادهاي کودکان و نوجوانان کار کر

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه اي که با مدير کل کانون پرورش کودکان استان در محل فرمانداري داشت گفت : شهرستان لردگان داراي چهار بخش بزرگ است و روستاهاي بالاي سه و چهار و پنج  هزار نفر جمعيت است که براي کار کردن در زمينه هاي فرهنگي بخصوص براي کودکان و نوجوانان ظرفيتهاي خوبي است که نياز است با راه اندازي کتابخانه هاي سيار و برنامه هاي قصه گويي و داستان سرايي و ديگر مسائل فرهنگي براي شکوفايي استعدادهاي کودکان و نوجوانان کار کرد .
در ادامه جلسه فرضاد رحيمي مدير کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  استان گفت : با توجه به بررسي زمينه هايي  که در کانون پرورش فکري و کودکان شهرستان لردگان داشتيم به اين نتيجه رسيديم که در حوزه پرورش فکري کودکان و در حوزه کتابخانه هاي روستايي و کتابخانه سيار است که ان شا الله بتوانيم کتابخانه سيار را در شهرستان لردگان راه اندازي کنيم وهمچنين با توجه به بررسي هايي که انجام گرفته در حوزه ايجاد فني کانون زبان ايران است که در صدد راه اندازي ان هستيم به شرطي که نيروي متخصص بومي ان تامين گردد .همچنين را ه اندازي کانون زبان ايران مجازي است  که همه بتوانند از طريق فضاهاي مجازي چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستايي از ان استفاده کنند همچنين راه اندازي تماشاخانه سيار براي مناطق کم برخوردار براي انجام فعاليتهاي فرهنگي و ادبي و هنري را در چهار چوب کارهاي کانون پرورش فکري داشته باشيم
 

افزودن دیدگاه