جلسه ستاد مبارزه با زمين خواري شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 113798 تاریخ انتشار: 1399/02/25 13:04:21
نمایش: 55
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : جلسه ستاد مبارزه با زمين خواري در شهرستان لردگان را داشتيم در اين جلسه مقرر شد ادارات مالک زمين مثل منابع طبيعي ،راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي و محيط زيست اقدامات پيشگيرانه در راستاي اطلاع رساني و اموزش لازم را به مردم ارائه بدهند که پرونده به مراکز قضايي ارجاع نشود .

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : جلسه ستاد مبارزه با زمين خواري در شهرستان لردگان را داشتيم در اين جلسه مقرر شد ادارات مالک زمين مثل منابع طبيعي ،راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي و محيط زيست اقدامات پيشگيرانه در راستاي اطلاع رساني و اموزش لازم را به مردم ارائه بدهند که پرونده به مراکز قضايي ارجاع نشود .
وي در ادامه گفت : مقررشد کليه املاک و مثتحد ثات دولتي مکلف شدند نسبت به اخذ سند اقدام بکنند براي اينکه جلوگيري و پيشگيري بشود از ورود زمين خواران درتصرف اين عرصه هاي  نکته ديگر اينکه ما در سال گذشته اقدامات خوبي درستاد مبارزه با زمين خواري در رفع تصرفات زمين خواراني که توسط افراد مجوزات لازم را نداشته اند انجام شده .
قربان پور از مردم شهرستان لردگان خواست قبل ازاحداث هر گونه بنايي چه درمحدوده قانوني  شهر و روستا  و چه در خارج از محدوده شهرهاد و روستاها حتما مجوزات  و استعلامات لازم را بگيرند تا مجبور نباشيم اقدامات قضايي انجام گيرد

افزودن دیدگاه