جلسه شوراي اموزش و پرورش شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 123802 تاریخ انتشار: 1399/02/27 08:12:09
نمایش: 56
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار و رئيس شوراي اموزش و پرورش لردگان گفت : با توجه به اينکه مادر 27/2/99 بازگشايي مدارس را پس از تعطيلي چندين ماهه بخاطر ويروس کرونا را داريم و براي بازگشايي مجدد مدارس و امتحانات پايان سال نياز به انجام تمهيدات لازم بود که امروز در اين جلسه مطرح شد

ملک محمد قربان پور فرماندار و رئيس شوراي اموزش و پرورش لردگان گفت : با توجه به اينکه مادر 27/2/99 بازگشايي مدارس را پس از تعطيلي چندين ماهه بخاطر ويروس کرونا  را داريم و براي بازگشايي مجدد مدارس  و امتحانات پايان سال نياز به انجام تمهيدات لازم بود که امروز در اين جلسه مطرح شد و از انجائيکه شهرستان لردگان بالغ بر 500 مدرسه و 40هزار دانش اموز را داراست لازم بود براي گندذدايي مدارس و ضد عفوني کردن مدارس و همچنين اماده کردن امکانات بهداشتي براي سلامت دانش اموزان در اين جلسه به ان مهم پرداخته شد و همه دستگاهها و دهياران و بخشداران و شهرداران موظف شدند همکاري کنند با اداره اموزش و پرورش تا اقدامات لازم بهداشتي در مدارس فراهم گردد. تا با حد اقل مشکل هم مواجعه نشويم
 

افزودن دیدگاه