جلسه ستاد چهلمين سالگرد دفاع مقدس در لردگان بر گزار شد

کد خبر: 133805 تاریخ انتشار: 1399/02/29 07:18:55
نمایش: 79
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : امروز جلسه ستاد چهلمين سالگرد دفاع مقدس را داشتيم با توجه به دستورالعمل هاي ارسالي از ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت کشور و استانداري در راستاي اين دستورالعمل ها در شهرستان لردگان هم مصوباتي داشتيم که در راستاي نامگذاري سال 1399 از سوي مقام معظم رهبري جهش توليد و تقويت تبيين شعار محوري « ما قوي هستيم » اين مصوبات اجرايي ميگردد .

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : امروز جلسه ستاد چهلمين سالگرد دفاع مقدس را داشتيم با توجه به دستورالعمل هاي ارسالي از ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت کشور و استانداري در راستاي اين دستورالعمل ها  در شهرستان لردگان هم مصوباتي داشتيم که  در راستاي نامگذاري سال 1399 از سوي مقام معظم رهبري  جهش توليد و تقويت تبيين شعار محوري « ما قوي هستيم »  اين مصوبات اجرايي ميگردد .
وي در ادامه گفت :  بازه زماني اجراي برنامه هاي ستادهاي گراميداشت چهلمين سال دفاع مقدس از سوم خرداد تا پايان سال 1399 است  ما هم در شهرستان لردگان بر اساس مصوبات انجام شده اين برنامه ها را در طول سال در قالب چهلمين سالگرد دفاع مقدس بر گزار خواهيم کرد

افزودن دیدگاه