جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 133820 تاریخ انتشار: 1399/02/30 09:30:35
نمایش: 78
اخبار
اولين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در شهرستان لردگان در سال 1399روزيکشنبه مورخ 28/2/99 در سالن بهورزي با حضور ملک محمد قربان پور فرماندار وسيد قدير مرتضوي دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان وساير اعضا تشکيل گرديد

اولين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در شهرستان لردگان در سال 1399روزيکشنبه مورخ 28/2/99 در سالن بهورزي با حضور ملک محمد قربان پور فرماندار وسيد قدير مرتضوي دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان وساير اعضا تشکيل گرديد
در اين جلسه   ملک محمد قربان پورفرماندار شهرستان لردگان گفت : يکي از مطالبات به حق مردم شهرستان لردگان تاسيس و يا ايجاد ايستگاه ايست و بازرسي قاچاق کالا و مواد مخدر است که مسئولين ذي ربط هر چه زودتر اقدام نمايند
وي در ادامه گفت : ازجمله مسائل مطرح شده در اين جلسه در اختيار گذاشتن فضاهاي اداري در شهرستان براي اموزشهاي لازم فرهنگي ورزشي و... 
قزبان پور گفت : بحث کشت غير مجاز در سطح شهرستان که نياز است بخشداران ،دهياران و شوراهاي اسلامي و همچنين جهاد کشاورزي وهمه دستگاهها کمک کنند تا از اين کشت غير مجاز جلوگيري گردد .
در ادامه جلسه : سيد قدير مرتضوي دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گفت : سند پيشگيري از مواد مخدر در سطح کشور تصويب شده و براي دستگاهها ابلاغ شده اينجا شهرستان بايد بتواند بر اساس شاخص هاي موجود در اين سند دنبال کنند و حق خود را بگيرند
ايشان در ادامه گفت : براي پيشگيري از مواد مخدر و کشت غير مجاز در سطح استان و شهرستان نياز است دهياران و شوراهاي اسلامي با نيروي انتظامي همکاري تنگاتنگي داشته باشند تا در مصرف و قاچاق مواد مخدر و کشت غير مجاز در سطح اين کم شود .
 

افزودن دیدگاه