جلسه کميته حفاظت و صيانت از عرصه هاي منابع طبيعي در شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 133843 تاریخ انتشار: 1399/03/02 09:00:14
نمایش: 81
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : امروز جلسه حفاظت و صيانت از عرصه هاي منابع طبيعي جنگل و مرتع را داشتيم با توجه به شروع فصل گرما و احتمال اتش گرفتن جنگلها و مراتع در سطح شهرستان مي باشد توصه مي کنيم به مردم که با منابع طبيعي همکاري لازم را داشته باشند تا عواملي که باعث مي شود به جنگلها اسيب وارد شود کمتر شود.

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : امروز جلسه حفاظت و صيانت از عرصه هاي منابع طبيعي  جنگل و مرتع را داشتيم  با توجه به شروع فصل گرما و احتمال اتش گرفتن جنگلها و مراتع در سطح شهرستان مي باشد توصه مي کنيم به مردم که با منابع طبيعي همکاري لازم را داشته باشند تا عواملي که باعث مي شود به جنگلها اسيب وارد شود کمتر شود.
وي در ادامه گفت : يکي از عواملي که کمک مي کند به ما هم افزايي مردمي است که در کنار جنگلها ساکن هستند همکاري داشته باشند با مامورين منابع طبيعي  تا در حفظ عرصه هاي جنگلي و مرتعي کوشا باشيم
در ادامه جلسه دکتر حسن جانبازي رئيس مرکز تحقيقات و اموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان گفت : امروز در خدمت فرماندار شهرستان لردگان بوديم بحثي که در اين جلسه مطرح شد ايجاد شعبه اي از باغ گياه شناسي و يا باغ گياهان داروئي با توجه به اينکه شهرستان لردگان داراي شرائط اقليمي واب و هواي مناسبي مي باشد اميدواريم با همکاري مسئولين استاني و شهرستاني يک شعبه اي از باغ گياهان داروئي در اين شهرستان داير نمائيم
 

افزودن دیدگاه