جلسه شوراي اداري شهرستان لردگان تشکيل گرديد

کد خبر: 133862 تاریخ انتشار: 1399/03/07 11:09:51
نمایش: 51
اخبار
اولين جلسه شوراي اداري شهرستان لردگان در سال 99 با حضور نماينده مردم شهرستانهاي لردگان و خانميرزا در مجلس دهم و ملک محمد قربان پور فرماندار و ساير اعضا در محل سالن بهورزي لردگان تشکيل گرديد.

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : اولين جلسه شوراي اداري شهرستان لردگان در سال 1399 را داشتيم در 2 محور  تکريم از نماينده مردم شريف شهرستانهاي لردگان و خانميرزا در مجلس دهم شوراي اسلامي و تقدير از زحمات ايشان بود و در عين حال گزارش کار 4 ساله ايشان به اعضاي شوراي اداري شهرستان بود .
در ادامه ايشان گفت : موضوع بعدي ارائه گزارش کار برخي از دستگاهها در حوزه مديريت ، پيشگيري  و درمان کرونا فعال بودند که دستگاههاي مختلف گزارشات شان را دادند . يکي از موضوعاتي که ضرورت داشت به سمع و نظر اعضاي شوراي اداري شهرستان رسانده شود بحث مشارکت شان در راستاي عملياتي نمودن سند توسعه شهرستان بود ، با توجه به اينکه شهرستان هاي لردگان و خانميرزا جزو 31 شهرستان برگزيده و پايلوت به منظور توسعه در بين 31 شهرستان کشور بودند از اين بابت نيز موضوعات مختلفي بحث شد ، مقرر شد هر کدام از دستگاهها در چارچوب وظايفي که در سند برايشان مشخص شده عمل کنند
در اين جلسه دکتر محمد خالدي نماينده مردم شهرستان هاي لردگان و خانميرزا در مجلس دهم گفت : عليرغم تحريم ايران ، کمبود اعتبارات در شهرستان لردگان ، پروژه هاي بزرگي پيگيري و در حال اجرا مي باشند از جمله : کارخانه خاور سيمان لردگان و شرکت پتروشيمي لردگان و همچنين سد ونک در خانميرزا که آبرساني به 2 شهرستان و 134 روستا و همچنين تأمين آب صنايع و کشاورزي منطقه خانميرزا و ريگ تا ميلاس را تأمين مي کند و آبرساني به منطقه سردشت از طريق انتقال آب آتشگاه و روستاهاي منطقه ميلاس و در حوزه هاي آبرساني روستايي و راههاي روستايي و گاز رساني و فضاهاي آموزشي و ورزشي ، بهداشت و درمان و تقسيمات کشوري کارهاي بزرگي انجام گرفت که مرهون زحمات دولتمردان و مسئولين استاني و شهرستاني و پيگيري هاي اينجانب بوده است .
 
 

افزودن دیدگاه