جلسه مدير کل ثبت احوال استان با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 133870 تاریخ انتشار: 1399/03/10 11:51:35
نمایش: 54
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : اداره ثبت احوال لردگان براي صدور شناسنامه ها و کارت ملي زحمات زيادي کشيده اند اما اين شهرستان گسترده و وسعت زيادي دارد و داراي 300روستا مي باشند که نياز به امکانات لازم و تجهيز ادارات ثبت احوال اين شهرستان از ضروريات است .تا مردم بتوانند با اساني به تجديد شناسنامه و تهيه کارت ملي خود بپردازند

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : اداره ثبت احوال لردگان براي صدور شناسنامه ها و کارت ملي زحمات زيادي کشيده اند اما اين شهرستان گسترده و وسعت زيادي دارد و داراي 300روستا مي باشند که نياز به امکانات لازم و تجهيز ادارات ثبت احوال اين شهرستان از ضروريات است .تا مردم بتوانند با اساني به تجديد شناسنامه  و تهيه کارت ملي خود بپردازند
در ادامه جلسه  عبد الرضا کريمي مدير کل ثبت احوال استان گفت : هدف از سفر به شهرستان لردگان بررسي کمبود ها و مشکلات ادارات ثبت احوال و رفع مشکلات انهاست که با توجه به گستردگي اين شهرستان و جمعيت بالاي ان ما سعي مان بر ان است تا امکانات و تجهيزات لازم ونيروي انساني اين شهرستان را بر طرف نمائيم و انتظار داريم فرماندار شهرستان هم کمک کنند تا اعتبارات لازم خريد تجهيزات فراهم گردد .
 

افزودن دیدگاه