بررسي مشکلات قالي بافي در شهرستان لردگان

کد خبر: 133877 تاریخ انتشار: 1399/03/12 08:52:12
نمایش: 43
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در بازديد از يک طرح قالي بافي پايدار روستايي در لردگان به بررسي مشکلات آن پرداخته وپس از بازديد از فرشهاي بافته شده و کارگاههاي دار قالي و انبارهاي ملزومات قالي بافي گفت : در سال جهش توليد بايستي اين کارگاهها تقويت شوند و توليد افزايش يابد سپس مواردي را جهت پيگيري رفع مشکلات طرح مذکور به رئيس صنعت ، معدن و تجارت گوشزد نمود.
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در بازديد از يک طرح قالي بافي پايدار روستايي در لردگان  به بررسي مشکلات آن پرداخته وپس از بازديد از فرشهاي بافته شده و کارگاههاي دار قالي و انبارهاي ملزومات قالي بافي گفت : در سال جهش توليد بايستي اين کارگاهها تقويت شوند و توليد افزايش يابد سپس مواردي را جهت پيگيري رفع مشکلات طرح مذکور به رئيس صنعت ، معدن و تجارت گوشزد نمود.
همايون شجاعي رئيس صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لردگان گفت : کارگاه غير متمرکز با مديريت متمرکز فرش دستباف با مديريت بهمن حسني که از محل اعتبار اشتغال پايدار روستايي با مشارکت بانک کشاورزي و اداره صنعت ، معدن و تجارت در سال 1397 شروع به کار نمود  و حدود 200 بافنده تحت پوشش دارد که ساليانه 600 متر مربع فرش ابريشم اصفهان توليد مي نمايد و ارزش ريالي آن حدود 30 ميليارد ريال مي باشد.
بهمن حسني مجري طرح قالي بافي گفت : از سال 1369 تاکنون به توليد فرش هاي بختياري – اصفهان ، نائين و ... مشغول بوده و حدود 200 بافنده فعال تحت پوشش اين طرح مي باشند که با توجه به رکود بازار فرش ، تعدادي از دستگاهها غير فعال بوده و ميزان فروش مان کاهش يافته است و فرشهاي توليدي را در بازارهاي اصفهان ، تهران ، تبريز ، شيراز به فروش مي رسانيم و در نمايشگاههاي بين المللي نيز حضور پيدا کرده ايم .
وي در ادامه افزود : کليه فرشهاي توليدي شناسنامه دار بوده و نقشه هاي اصفهان، چالشتر و نائين را داريم اما در حال حاضر بدليل شيوع ويروس کرونا و رعايت پروتکل هاي بهداشتي، تعدادي از دستگاهها و بافنده هايمان غير فعال مي باشند .

 

افزودن دیدگاه