جلسه فرماندار شهرستان لردگان با رئيس اداره امور شعب استان

کد خبر: 133897 تاریخ انتشار: 1399/03/15 08:19:47
نمایش: 42
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه اي که در محل فرمانداري لردگان با رئيس اداره امور شعب استان چهار محال وبختياري داشته اند گفت : شهرستان لردگان با جمعيت بالاي 180هزار نفر جمعيت مي طلبد که بانکهاي شهرستان به تناسب جمعيت شعب داشته باشند و بر اساس همين مهيار پرسنل براي شعب خود داشته باشند تا مردم با مشکل کمبود شعب و يا کمبود نيرو وعقب افتادن کار مردم مواجعه نشوند

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه اي که در محل فرمانداري لردگان با رئيس اداره امور شعب استان چهار محال وبختياري داشته اند گفت : شهرستان لردگان با جمعيت بالاي 180هزار نفر جمعيت مي طلبد که بانکهاي شهرستان به تناسب جمعيت شعب داشته باشند و بر اساس همين مهيار پرسنل براي شعب خود داشته باشند تا مردم با مشکل کمبود شعب و يا کمبود نيرو وعقب افتادن کار مردم مواجعه نشوند
در ادامه جلسه احمد رضا صباغي رئيس اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري گفت : ما در شهرستان لردگان کمبود نيروي انساني خود را جبران کرديم ودر دوشعبه شهرلردگان کار ها خوب دارند پيش مي رود و چنانچه نياز به نيروي انساني در اينده پيدا کند پيگيري خواهيم کرد
وي در ادامه گفت : در خصوص پرداخت وامهاي قرض الحسنه کسانيکه قبل از اسفند 98 بدهي معوق نداشته باشند براي ماهاي اسفند و فرودين و. ارديبهشت انها تاخيري حساب نمي شود .اما وامهايي که بانک مرکزي مشخص کرده ودر اين مدت بيماري کرونا اين سه ماهه موجب ضرر و زيان شده اند مثل رستوران داران و حمل ونقل و ... وتوسط بانک مرکزي مشخص شده اند اين سه ماهه وامهاي انها تمديد و تاخيري براي انها  داده نمي شود .
 

افزودن دیدگاه