ملاقات مردم با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 154029 تاریخ انتشار: 1399/04/09
نمایش: 38
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان روزهاي دوشنبه هر هفته بر اساس تاکيد استاندار محترم و بخشنامه هاي ارسالي با مردم شهرستان خود ديدار چهره به چهره دارند

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان روزهاي دوشنبه هر هفته بر اساس تاکيد استاندار محترم و بخشنامه هاي ارسالي با مردم شهرستان خود ديدار چهره به چهره دارند ايشون در مورخ 9-4-99 از ساعت 9صبح تا 12ظهر با تعداد  40نفر از شهروندان مناطق مختلف شهرستان لردگان ديدار چهره به چهره داشته اند که عمده درخواستهاي انها مرتبط بود با اشتغال و بيکاري ،هماهنگي با ادارات دولتي و غير دولتي ،بهبود عملکرد شهرداريها و دهياريها که دسترات پيگيري هاي لازم به واحد هاي مربوطه داده شد
 

افزودن دیدگاه