ديدار چهره به چهره مردم با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 154104 تاریخ انتشار: 1399/04/23
نمایش: 110
اخبار
بر اساس دستور و تاکيد استاندار محترم و مکاتبات معاونت محترم سياسي امنيتي استانداري مبني بر تعيين روزهاي دوشنبه به عنوان ديدار مسئولين با مردم و ملاقات رودرو و چهره به چهره لذا ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در روزهاي دو شنبه هر هفته با حضور در ميز خدمت به صورت چهره به چهره با مردم ديدار دارند

بر اساس دستور و تاکيد استاندار محترم و مکاتبات معاونت محترم سياسي امنيتي استانداري مبني بر تعيين روزهاي دوشنبه به عنوان ديدار مسئولين با مردم و ملاقات رودرو و چهره به چهره لذا ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در روزهاي دو شنبه هر هفته با حضور در ميز خدمت به صورت چهره به چهره با مردم ديدار دارند و امروز 23-4-99 تعدا د 52 نفر از اهالي شهرستان واز بخشهاي مختلف بخصوص فلارد و رودشت با فرماندار ديدار داشته اند اکثر مردم درخواستهاي اشتغال و بيکاري  ، معيشتي وامرار معاش ، کارهاي اداري ، وهماهنگي بين دستگاهي داشته اند
 

افزودن دیدگاه