جلسه هم انديشي هنر مندان - دانشجويان - اصحاب رسانه و فضاهاي مجازي - اساتيد دانشگاهها - سمن ها با ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در سالن جلسات بهورزي لردگان تشکيل شد.

کد خبر: 154119 تاریخ انتشار: 1399/04/25 15:17:41
نمایش: 97
اخبار
در اين جلسه ابتدا جوانان مسائل و مشکلات شهرستان را از ديدگاه حوزه مورد نظر خود در زمينه فرهنگي ، هنري ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، توسعه شهرستان با توجه به پتانسيل هاي موجود بيان کردند .
در اين جلسه ابتدا جوانان مسائل و مشکلات شهرستان را از ديدگاه حوزه مورد نظر خود در زمينه فرهنگي ، هنري ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، توسعه شهرستان با توجه به پتانسيل هاي موجود بيان کردند .
در ادامه جلسه ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : امروز جلسه اي با جوانان شهرستان که ترکيبي از نخبگان ، کارآفرينان ، اصحاب رسانه و سمن هاي مرتبط با جوانان با حضور دستگاههاي اجرايي مرتبط داتشيم.
وي در ادامه گفت : در اين جلسه جوانان دغدغه هاي خود را در مورد موضوعات مختلف از جمله توسعه شهرستان ، بحث ازدواج ، اشتغال و فضاي مجازي مطرح کردند . در اين جلسه تصميماتي اتخاذ شد که بتوانيم از ظرفيت وجودي جوانان که هم شامل اساتيد دانشگاه و هم نخبگان و افرادي که دغدغه توسعه شهرستان را دارند به خوبي استفاده بکنيم .
وي در پايان گفت : در اين جلسه تصميم گرفته شد که ما اتاق فکر توسعه شهرستان را با محوريت جوانان راه اندازي بکنيم در عين حال مجمع نخبگان شهرستان را که ترکيبي از دانش آموزان ، دانشجويان ، اساتيد دانشگاه و افرادي که مي توانند در حوزه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و امنيتي به ما کمک کنند راه اندازي کنيم که بتوانيم از طرفيت مردمي در راستاي پيشبرد اهداف توسعه شهرستان بخوبي استفاده بکنيم . در آينده جلساتي را خواهيم داشت براي اينکه بتوانيم از ظرفيت هاي استاني استفاده بکنيم و هم با رئيس مرکز نخبگان استان و هم با رئيس پارک علم و فناوري که بتوانيم جوانان نخبه را به آنها معرفي نمائيم و در عين حال بتوانيم از پتانسيل دانش آموزان ، دانشجويان و اساتيد دانشگاه در شهرستان در راستاي توسعه شهرستان بخوبي استفاده بکنيم .      
 

افزودن دیدگاه