جلسه هم انديشي شهرداران تابعه شهرستان لردگان با فرماندار شهرستان لردگان تشکيل شد.

کد خبر: 154136 تاریخ انتشار: 1399/04/30 08:11:53
نمایش: 72
اخبار
جلسه هم انديشي شهرداران تابعه شهرستان لردگان با ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان لردگان تشکيل شد.
جلسه هم انديشي شهرداران تابعه شهرستان لردگان با ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان لردگان تشکيل شد.
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در اين جلسه گفت : از آنجايي که شهرداري ها بايستي خودکفا و از طريق درآمدهاي خود شهرداري ها اداره شوند لذا نياز است شهرداران نسبت به سرمايه گذاري با مشارکت بخش خصوصي اقدام نمايند.
در ادامه جلسه شهرداران شهرهاي لردگان- مالخليفه – منج و سردشت گزارشي از عملکرد سال 1398 را به جلسه ارائه و برنامه هاي سال 1399 را مطرح نمودند که مقرر شد شهرداران نسبت به جذب اعتبارات اختصاص يافته در سال 1399 براي توسعه شهرها اقدام نمايند.
 

افزودن دیدگاه