ديدار هاي مردمي با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 154140 تاریخ انتشار: 1399/04/30
نمایش: 80
اخبار
بر اساس بخشنامه هاي صادره از سوي استانداري و تاکيد استاندار محترم مبني بر ديدار چهره به چهره مديران استاني و شهرستاني با مردم در روزهاي دوشنبه هر هفته لذا ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در روز دو شنبه مورخ 30-4-99 از ساعت 8/30صبح تعداد 40 نفر از اهالي شهرستان لردگان و توابع بخشهاي فلارد –منج- مرکزي و رودشت را به صورت چهره به چهره ملاقات نمود و مشکلات انها که عمدتاً اشتغال ومعيشت بود را بررسي و دستورات لازم را صادر نمودند .
بر اساس بخشنامه هاي صادره از سوي استانداري و تاکيد استاندار محترم مبني بر ديدار چهره به چهره مديران استاني  و شهرستاني با مردم در روزهاي دوشنبه هر هفته لذا ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در روز دو شنبه مورخ 30-4-99 از ساعت 8/30 صبح تعداد 40 نفر از اهالي شهرستان لردگان و توابع بخشهاي فلارد –منج- مرکزي و رودشت را به صورت چهره به چهره ملاقات نمود و مشکلات و درخواست هاي آنها که عمدتاً فرهنگي (تقدير و تشکر از خدمات دولت ) تسهيلات اشتغال (موارد مرتبط با جهيزيه و ازدواج) ، موارد مرتبط با پتروشيمي (راه اندازي واحدهاي جديد) و معيشت بود را بررسي و دستورات لازم را صادر نمودند .  
 

افزودن دیدگاه