جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان لردگان تشکيل شد.

کد خبر: 154145 تاریخ انتشار: 1399/05/01 08:29:56
نمایش: 75
اخبار
جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان لردگان به رياست ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان و حضور مديران استاني و شهرستاني ، شهرداران و بخشداران تابعه شهرستان در سالن بهورزي لردگان تشکيل شد.

جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان لردگان به رياست ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان و حضور مديران استاني و شهرستاني ، شهرداران و بخشداران تابعه شهرستان در سالن بهورزي لردگان تشکيل شد.
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در اين جلسه گفت : امروز جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان را در خصوص نظارت و ارزيابي ميزان جذب دستگاههاي اجرايي در خصوص اعتبارات سال 1398 داشتيم .
وي در ادامه افزود : ما در سال 1398 تخصيصي بالغ بر 38 درصد در سطح استان داشتيم ، در اين جلسه مقرر شد دستگاهها حداکثر تا 15 مرداد نسبت به جذب اعتبارات شان در سال 1398 اقدام نمايند و چنانچه دستگاهي موفق نشود اينکار را انجام دهد ما در خود فصل و يا دستگاه به دستگاه جابجا مي کنيم . آنچه مهم است با توجه به تمديد مهلت جذب اعتبارات سال 1398 از طرف دولت تا تاريخ 31/06/1399 ، قطعاً دستگاهها بايد تلاش خود را در طول مدت باقيمانده نسبت به جذب اعتبارات شان اقدام لازم را انجام دهند.
 

افزودن دیدگاه