ملاقات مردمي با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 154169 تاریخ انتشار: 1399/05/06 14:43:59
نمایش: 74
اخبار
بر اساس دستورالعملهاي ارسالي و اينکه در روزهاي دو شنبه هر هفته مديران محترم با مردم ديدار چهره به چهره داشته باشند لذا ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در روز دو شنبه مورخ 6-5-99 در محل ميز خدمت فرمانداري با تعداد 40 نفر از مردمي که از نقاط مختلف شهرستان امده بودند ديدار چهره به چهره داشته اند

بر اساس دستورالعملهاي ارسالي و اينکه در روزهاي دو شنبه هر هفته مديران محترم با مردم ديدار چهره به چهره داشته باشند لذا ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در روز دو شنبه مورخ 6-5-99 در محل ميز خدمت فرمانداري با تعداد 40 نفر از مردمي که از نقاط مختلف شهرستان امده بودند ديدار چهره به چهره داشته اند و عمده مشکلات انها کار و اشتغال و معيشت و هماهنگي هاي بين دستگاهي و مشکلات شهرها و روستاها بود که پاسخ انها داده شد .
 

افزودن دیدگاه