ملاقات مردمي با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 154456 تاریخ انتشار: 1399/06/24
نمایش: 39
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان روزهاي دو شنبه هر هفته از ساعت 8.30 صبح تا 12.30 به صورت چهره به چهره با مردم شهرستان لردگان ملاقات و ديدار دارند که امروز 24-6-99 روز دوشنبه تعداد 30 نفر از مردم اين شهرستان با وي ديدار داشته اند که اغلب درخواستهاي آنها اشتغال و معيشت و پيگيري امورات دهياران وشوراهاي اسلامي بوده و هماهنگي بين دستگاهي توسط فرماندار دستورات پيگيري هاي لازم داده شد .
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان روزهاي دو شنبه هر هفته از ساعت 8.30 صبح تا 12.30 به صورت چهره به چهره با مردم شهرستان لردگان ملاقات و ديدار دارند که امروز 24-6-99 روز دوشنبه تعداد 30 نفر از مردم اين شهرستان با وي ديدار داشته اند که اغلب درخواستهاي آنها اشتغال و معيشت و پيگيري امورات دهياران وشوراهاي اسلامي بوده و هماهنگي بين دستگاهي توسط فرماندار دستورات پيگيري هاي لازم داده شد .

 

افزودن دیدگاه