جلسه کارگروه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در شهرستان لردگان تشکيل شد.

کد خبر: 154577 تاریخ انتشار: 1399/07/16 09:23:31
نمایش: 51
اخبار
جلسه کارگروه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي با حضور ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان، دستگاههاي اجرايي مرتبط با توسعه و اشتغال زايي روستايي و نمايندگان استاني، دهياران بخش مرکزي در سالن جلسات بهورزي لردگان تشکيل گرديد. فرماندار شهرستان لردگان در اين جلسه گفت : مباحثي پيرامون توسعه اقتصادي و اشتغال زايي با توجه به پتانسيل هايي که در روستاهاي مختلف وجود دارد مطرح شد .
جلسه کارگروه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي با حضور ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان، دستگاههاي اجرايي  مرتبط با توسعه و اشتغال زايي روستايي و نمايندگان استاني، دهياران بخش مرکزي در سالن جلسات بهورزي لردگان تشکيل گرديد.
فرماندار شهرستان لردگان در اين جلسه گفت : مباحثي پيرامون توسعه اقتصادي و اشتغال زايي با توجه به پتانسيل هايي که در روستاهاي مختلف وجود دارد مطرح شد .
وي در ادامه افزود : نظر به اينکه تعداد 107 روستا از 375 روستاي کل استان که در طرح پايلوت توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در شهرستان لردگان وجود دارد . در اين جلسه مقرر شد دستگاههاي اجرايي تعامل مناسبي را داشته باشند و همچنين براي هر چند روستا ، مديران دستگاههاي اجرايي را مشخص مي کنيم که رصد و پايش کنند و گزارشات شان را در اسرع وقت ارائه دهند در عين حال هماهنگي خوبي بين بانکها براي ارائه تسهيلات به روستاهاي هدف صورت گرفته که تسهيلات اشتغال زايي در حوزه تسهيلات روستايي ، مشاغل خانگي ، تبصره هاي مختلفي که در قانون بودجه آمده به سمت روستاهاي هدف در نظر گرفته شود و بعد از انجام اين کار در اين روستاها ، ساير روستا هم از اين قانون بهره مند گردند.

 

افزودن دیدگاه