جلسه فرماندار شهرستان لردگان با مدير کل ارتباطات و زير ساخت استان

کد خبر: 154591 تاریخ انتشار: 1399/07/19 12:46:42
نمایش: 48
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه اي با مديرکل ارتباطات و زير ساخت استان در محل فرمانداري لردگان گفت : شهرستان لردگان دومين شهرستان از نظر جمعيت در استان است و پراکندگي ان از بارز و شوارز گرفته تا امام زاده حسن است که از نظر فيبر نوري با مشکلاتي مواجع است که نياز به اصلاح وکار دارد لذا در بعضي از مناطق اين شهرستان هنوز فيبر نوري نرفته است و بعضي ديگر از نقاط اين شهرستان اينترنت ضعيف مي باشد که مردم گلايه هايي دارند که به حق مي باشند و بايستي انجام شود.
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه اي با مديرکل ارتباطات و زير ساخت استان در محل فرمانداري لردگان  گفت : شهرستان لردگان دومين شهرستان از نظر جمعيت در استان است و پراکندگي ان از بارز و شوارز گرفته تا امام زاده حسن است که از نظر فيبر نوري با مشکلاتي مواجع است که نياز به اصلاح وکار دارد لذا در بعضي از مناطق اين شهرستان هنوز فيبر نوري نرفته است و بعضي ديگر از نقاط اين شهرستان اينترنت ضعيف مي باشد که مردم گلايه هايي دارند که به حق مي باشند و بايستي انجام شود.
در ادامه جلسه مهندس مرتضي سقايي مدير کل ارتباطات زير ساخت استان گفت : امروز بازديدي از مسيرهاي فيبر نوري شهرستان هاي لردگان و خانميرزا بعمل آمد و در راستاي افزايش کيفيت مسيرها و بهره وري از سيستم هاي ارتباطي و هزينه هاي صرف شده در اين زمينه تعاملاتي صورت گرفت .
وي در ادامه افزود: اميدواريم با همراهي و حمايت مسئولين محترم شهرستان لردگان از جمله فرماندار محترم ،مباحث مربوط به ايجاد پايانه فيبر نوري شهرستان لردگان را در راستاي افزايش کيفيت و ضريب بهره وري سيستم هاي ارتباطي و اطلاعاتي موجود در شهرستان هاي لردگان و خانميرزا و افزايش ضريب امنيت و کيفيت مسيرهاي ارتباطي بين استاني بين استان مان با استانهاي همجوار خوزستان و کهگيلويه و بوير احمد را احداث کنيم .
 

افزودن دیدگاه