جلسه هم انديشي شهرداران و روساي شوراهاي اسلامي شهرهاي ۴ گانه شهرستان لردگان برگزار شد

کد خبر: 154601 تاریخ انتشار: 1399/07/23
نمایش: 47
اخبار
جلسه هم انديشي شهرداران و رؤساي شوراهاي اسلامي شهرهاي ۴ گانه شهرستان لردگان با حضور ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان، حسين باميري نماينده مردم لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي و ساير اعضاء در سالن جلسات فرمانداري شهرستان لردگان برگزار شد .
جلسه هم انديشي شهرداران و رؤساي شوراهاي اسلامي شهرهاي ۴ گانه شهرستان لردگان با حضور ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان، حسين باميري نماينده مردم لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي و ساير اعضاء در سالن جلسات فرمانداري شهرستان لردگان برگزار شد .
 فرماندار شهرستان لردگان  در اين جلسه گفت : در خصوص مسائل و مشکلاتي که در شهرها وجود دارند همچنين اقداماتي که شهرداران محترم و شوراهاي اسلامي شهر مي بايست در سطح شهرها انجام دهند بحث و بررسي شد و با توجه به حضور نماينده محترم در کميسيون سياست داخلي و امور شوراها و ارتباط نزديکي که  اين کميسيون با امور شوراها و شهرداري‌ها و دهياري کشور دارند اين جلسه براي استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت ايشان در اين کميسيون و همچنين انعکاس مسائل و مشکلات شهرهاي شهرستان در سطح ملي برگزار گرديد و در عين حال عملکرد شهرداري ها مورد بررسي و گزارش اقداماتي که در حوزه هايي مانند بازآفريني، استفاده از اعتبارات تملک دارايي در سطح شهرستان و استان همچنين اعتبارات متمرکز ملي که دولت در سطح ملي به شهرهاي شهرستان اختصاص داده شده بود ارائه شد و در واقع پروژه ها مورد رصد و پايش و بازبيني مجدد قرار گرفت.
در ادامه جلسه حسين باميري نماينده مردم لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي گفت : شهرداران و شوراهاي اسلامي شهرهاي 4 گانه شهرستان مي بايست مسائل و مشکلات شهرها را رصد و پايش نموده و به نماينده انعکاس دهند تا ما هم بتوانيم با رايزني ها و جلساتي که در سطح ملي خواهيم داشت اين مسائل و مشکلات را به مسئولين ارشد کشوري جهت رفع آنها انعکاس دهيم.
 

افزودن دیدگاه