ملاقاتهاي مردمي با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 154618 تاریخ انتشار: 1399/07/28
نمایش: 49
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان هر هفته روز هاي دو شنبه با مردم شهرستان لردگان به صورت چهره به چهره ديدار دارند امروز 28-7-99 هم تعداد 25نفر از اهالي شهرستان لردگان که از مناطق مختلف شهرستان بخشهاي مرکزي – منج – فلارد و رودشت امده بودند ديدار چهره به چهره داشته اند
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان هر هفته روز هاي دو شنبه با مردم شهرستان لردگان به صورت چهره به چهره ديدار دارند امروز 28-7-99 هم تعداد 25نفر از اهالي شهرستان لردگان که از مناطق مختلف شهرستان بخشهاي مرکزي – منج – فلارد و رودشت امده بودند ديدار چهره به چهره داشته اند وعمده مشکلات انها مسائل شخصي از جمله اشتغال معيشت وهماهنگي بين دستگا ه ها بود وتعدادي از مسئولين هم ملاقات داشته اند براي هماهنگي دستگاهي و انجام امورات مردم وعمده مشکلات ملاقاتي هاي امروز بحث شهرداري وکوچه و معابرهاي شهر لردگان بود که فرماندار محترم دستور پيگيري تا حصول نتيجه را داده اند
 

افزودن دیدگاه