جلسه شوراي اداري و ستاد پيشگيري و مقابله با کرونا در شهرستان لردگان تشکيل شد.

کد خبر: 154624 تاریخ انتشار: 1399/07/29 14:23:47
نمایش: 58
اخبار
در اين جلسه ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : امروز جلسه مشترک شوراي اداري و ستاد کرونا در شهرستان رو داشتيم در اين جلسه با توجه به اينکه محوريت جلسه بحث کرونا و شرايط امروز اين شهرستان بوده از همه مردم عزيز و شهروندان شهرستان لردگان مي‌خواهيم و الزام مي‌کنيم که هم در مراسمات عروسي و ترحيم به شدت ضرورت دارد که با ما همکاري بکنند و پروتکل هاي بهداشتي و دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت بکنند
در اين جلسه ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : امروز جلسه مشترک شوراي اداري و ستاد کرونا در شهرستان رو داشتيم در اين جلسه با توجه به اينکه محوريت جلسه بحث کرونا و شرايط امروز اين شهرستان بوده از همه مردم عزيز و شهروندان شهرستان لردگان مي‌خواهيم و الزام مي‌کنيم که هم در مراسمات عروسي و ترحيم به شدت ضرورت دارد که با ما همکاري بکنند و پروتکل هاي بهداشتي و دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت بکنند شرايط شهرستان از حيث بيماري کرونا شرايط مناسبي نيست هم توصيه مي‌کنيم الزامي کنيم و هم برخورد مي‌کنيم با کساني که دستورالعملهاي بهداشتي را در اينگونه مراسمات در سطح بازارهاي و يا ساير اماکني که خدمات عمومي به مردم ارائه مي‌کنند مثل بانکها  ، ادارات مختلف و جاهايي که محل تجمع مردم است قطعاً برخوردهاي انتظامي و قضايي خواهد شد.
وي در ادامه بيان داشت : من از همه مردم خواهش مي کنيم و دست ياري به سمتشان دراز مي‌کنيم که انشاء الله کمک مي کنند قطعاً در اين رابطه هم با بزرگان و ذينفوذان و معتمدان گفتگوهايي را جهت ساماندهي اين مراسمات خواهيم داشت و بتوانيم از اين موج سوم کرونا به سلامت عبور کنيم با توجه به امکانات محدودي که در شهرستان هست قطعاً جوابگوي بيماري کرونا نخواهد بود اماکن گردشگري و اماکني که در قالب پارک‌ها شهرهاي بازي و اماکني که گردشگر پذير هستند قطعاً تعطيل هستند و با کساني که مسائل بهداشتي را رعايت نميکنند برخورد خواهد شد و با تصميمات خوبي که در ستاد امروز و شوراي اداري گرفته شد همه دستگاه ها وسط کار هستند انشالله کمک مي‌کند که ما بتوانيم از اين مرحله هم به خوبي عبور کنيم .
 

افزودن دیدگاه