جلسه فرماندار شهرستان لردگان با مدير کل جديد نوسازي و تجهيز مدارس استان

کد خبر: 154654 تاریخ انتشار: 1399/08/06 08:26:18
نمایش: 58
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه اي با حضور مدير کل نوسازي و تجهيز مدارس استان گفت : شهرستان لردگان دورترين نقطه ان تا مرکز شهرستان 90کيلومتر فاصله دارد وداراي روستاهاي پراکنده وپر جمعيت که بعضا داراي مدارس استيجاري ويا مدارس تخريبي است که ضرورت دارد نوسازي مدارس استان يک برنامه ريزي داشته باشد تا کمبودهاي فضاهاي اموزشي اين شهرستان بر طرف گردد .

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در جلسه اي با حضور مدير کل نوسازي و تجهيز مدارس استان گفت : شهرستان لردگان دورترين نقطه ان تا مرکز شهرستان 90کيلومتر فاصله دارد وداراي روستاهاي پراکنده وپر جمعيت که بعضا داراي مدارس استيجاري ويا مدارس تخريبي است که ضرورت دارد نوسازي مدارس استان يک برنامه ريزي داشته باشد تا کمبودهاي فضاهاي اموزشي اين شهرستان بر طرف گردد .
وي در ادامه گفت خدمات خوبي در حوزه هاي اموزشي و ساخت مدرسه انجام گرفت اما اين کافي نيست در گذشته توجه انچناني به اين شهرستان در ساخت مدارس نشده بود اموزش پرورش عشايري ما در مناطق دوردست با کمک خيرين دارند مدرسه مي سازند که ضمن تشکر از خيرين مدرسه ساز اما تا برطرف شدن کمبودهاي اموزشي فاصله زيادي داريم
در ادامه جلسه کامران رهي مدير کل جديد نوسازي و تجهيز مدارس استان گفت : موقعيتي پيش امد تا در شهرستان لردگان از پروژه هاي اموزشي بازديد داشته باشيم ما سعي خواهيم کرد تمام نقاط ضعف و قوت مدارس و فضاهاي اموزشي را بررسي کنيم ونسبت به رفع مشکلات انها برنامه ريزي نمائيم
وي در ادامه گفت : ما در سال 98 سي و دو ميليارد ريال اعتبار از اعتبارات استاني در بخش اموزش و پرورش داشتيم .که از اين مبلغ حدود بيست ميليارد ريال تخصيص داشتيم  ودر سال 99حدود 14ميليارد ريال اعتبار داشته که 50درصد ان تخصيص يافته و ما درصدد هستيم که پيگير پروژه هاي اين شهرستان باشيم
 

افزودن دیدگاه