توزيع 1000بسته لوازم التحرير بين دانش اموزان نيازمند در شهرستان لردگان

کد خبر: 154685 تاریخ انتشار: 1399/08/12
نمایش: 55
اخبار
با حضور معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان لردگان و فرماندهي سپاه ناحيه لردگان و فرماندهي انتظامي شهرستان و جمعي از روحانيون وگروهاي جهادي مساجد و حسينيه ها تعداد 1000بسته لوازم التحرير بين دانش اموزان نيازمند لردگاني توزيع گرديد

با حضور معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان لردگان و فرماندهي سپاه ناحيه لردگان و فرماندهي انتظامي شهرستان و جمعي از روحانيون وگروهاي جهادي مساجد و حسينيه ها تعداد 1000بسته لوازم التحرير بين دانش اموزان نيازمند لردگاني توزيع گرديد
جناب سرهنگ عباس رحيمي فرماندهي سپاه ناحيه لردگان گفت : تعداد 1000بسته لوازم التحرير هديه مقام معظم رهبري  از سوي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و کمک خيرين شهرستان لردگان هر کدام به قيمت 250هزار تومان بين دانش اموزان نيازمند توسط گروه هاي جهادي بسيج و هياتهاي مذهبي شناسايي شده بودند توزيع گرديد

افزودن دیدگاه