ملاقات مردمي فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 154688 تاریخ انتشار: 1399/08/12
نمایش: 62
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان با رعايت پروتکلهاي بهداشتي وبر اساس دستورالعملهاي صادره در مورخ 12-8-99 روز دو شنبه تعداد 20نفر از اهالي شهرستان لردگان که از مناطق مختلف اين شهرستان امده بودند به حضور پذيرفت و ديدار چهره به چهره داشته اند

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان با رعايت پروتکلهاي بهداشتي وبر اساس دستورالعملهاي صادره در مورخ 12-8-99 روز دو شنبه تعداد 20نفر از اهالي شهرستان لردگان که از مناطق مختلف اين شهرستان امده بودند به حضور پذيرفت و ديدار چهره به چهره داشته اند اغلب مشکلات مطرح شده در خصوص اشتغال –مشکلات شوراهاي شهر لردگان –اداري و هماهنگي بين بخشي –بود که فرماندار محترم دستورات لازم حل مشکلات مطرح شده توسط ملاقات شوندگان را دادند .
 

افزودن دیدگاه