کلنگ مدرسه خيرين روستاي چال شيرين لردگان زده شد

کد خبر: 154700 تاریخ انتشار: 1399/08/15
نمایش: 48
اخبار
با حضور ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان و مهندس آذر مدير شعب منطقه مرکزي بانک اقتصاد نوين کشور ،مهندس رفيعيان رئيس شعب بانک اقتصاد نوين استان ،مهندس هاشمي رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان ،مهندس يزداني معاون نوسازي استان و حاتم خالدي رئيس اموزش و پرورش عشاير استان کلنگ مدرسه سه کلاسه خيرين روستاي چال شيرين رودشت لردگان زده شد .

با حضور ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان و مهندس آذر مدير شعب منطقه مرکزي بانک اقتصاد نوين کشور ،مهندس رفيعيان رئيس شعب بانک اقتصاد نوين استان ،مهندس هاشمي رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان ،مهندس يزداني معاون نوسازي استان و حاتم خالدي رئيس اموزش و پرورش عشاير استان کلنگ مدرسه سه کلاسه خيرين روستاي چال شيرين رودشت لردگان زده شد .
ابتدا ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان گفت : علي رغم انجام کارهاي مدرسه سازي در اين شهرستان در گذشته تا کنون اما باز با کمبود فضاهاي اموزشي مواجع هستيم که دست نياز به سوي خيرين دراز مي کنيم تا اين کمبودها بر طرف گردد .
ايشان گفت : اموزش و پرورش عشايري ما در سطح شهرستان لردگان داراي 82 مدرسه ابتدايي با 246 کلاس درس و 4526دانش اموز در حال تحضيل مي باشند و در مقطع متوسطه اول داراي 19مدرسه و 61 کلاس درس با 1515دانش اموز مي باشيم ودر مقطع دوم متوسطه داراي 15 مدرسه با 46 کلاس درس و 781دانش اموز  مي باشيم .با داشتن اين امار دانش اموزي ما در اموزش و پرورش عشايري 10مدرسه استيجاري  و2 مدرسه کانکسي که انتظار داريم براي رفع کمبود فضاهاي اموزشي  خيرين عزيز و مجمع خيرين استاني اقداماتي انجام دهند
در اين مراسم کلنگ زني حاتم خالدي رئيس اداره اموزش و پرورش عشايري استان گفت : به همت بانک اقتصاد نوين امروز شاهد کلنگ زني مدرسه ي خيري روستاي چال شيرين از منطقه رودشت لردگان هستيم
سپس مهندس يزداني معاونت گروه نوسازي استان گفت : مدرسه سه کلاسه خيري روستاي چال شيرين لردگان در زميني به مساحت 1600متر مربع وبا زير بناي 181متر با اعتباري بالغ بر 12000000ميليارد ريال (يک ميليارد و دويست ميليون تومان ) ساخته مي شود که مبلغ 500ميليون تومان ان توسط  بانک اقتصاد نوين کشور پرداخت خواهد شد
 

افزودن دیدگاه