ملاقات عمومي فرماندارشهرستان لردگان با مردم

کد خبر: 154707 تاریخ انتشار: 1399/08/19
نمایش: 49
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در مورخ 19-8-99به صورت چهره به چهره با 15نفر از شهروندان لردگاني که از مناطق مختلف اين شهرستان امده بودند در محل ميز خدمت فرمانداري ديدار داشته اند

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در مورخ 19-8-99به صورت چهره به چهره با 15نفر از شهروندان لردگاني که از مناطق مختلف اين شهرستان امده بودند در محل ميز خدمت فرمانداري ديدار داشته اند . عمده مسائل مطرح شده توسط مردم در اين ديدارها (ملاقات مردمي )  بحث سلامت –مشکلات کار گران شهرداري رفع موانع توليد –وبروکراسي اداري بوده که فرماندار محترم دستور پيگيري ورفع مشکلات طرح شده را دادند.
 

افزودن دیدگاه