اهدا کتاب به فرماندار شهرستان لردگان بمناسبت هفته کتاب

کد خبر: 154762 تاریخ انتشار: 1399/08/29 07:48:12
نمایش: 41
اخبار
سيده معصومه موسوي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان لردگان به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني با ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان ديدار و گفتگو نمود.قربان پور فرماندار شهرستان لردگان ترويج فرهنگ دوستي با کتاب را نياز هميشگي جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان برشمرد و گفت: بايد با برنامه ريزي هاي جامع و کلان، زمينه را براي پيوند ناگسستني افراد با کتاب فراهم آورد و اين فرهنگ اصيل را، که مصون بخش جامعه در برابر تهاجمات گوناگون فرهنگ هاي بيگانه و يا بي ريشه است، ترويج کرد.

 سيده معصومه موسوي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان لردگان به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني با ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان ديدار و گفتگو نمود.قربان پور  فرماندار شهرستان لردگان ترويج فرهنگ دوستي با کتاب را نياز هميشگي جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان برشمرد و گفت: بايد با برنامه ريزي هاي جامع و کلان، زمينه را براي پيوند ناگسستني افراد با کتاب فراهم آورد و اين فرهنگ اصيل را، که مصون بخش جامعه در برابر تهاجمات گوناگون فرهنگ هاي بيگانه و يا بي ريشه است، ترويج کرد.
در ادامه سيده معصومه موسوي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان لردگان با تقدير و تشکر از فرماندار شهرستان افزود: اميدواريم با حمايت ها و مساعدت هاي فرماندار بتوانيم وضع موجود را بهبود بخشيم و با توجه به وجود استعداهاي علمي و فرهنگي در شهرستان و ظرفيت ها و قابليت هاي موجود، گام هاي مؤثري در جهت رشد و توسعه فرهنگ کتابخواني برداريم.
v

افزودن دیدگاه