جلسه کميته نامگذاري و فني طرح هاي تقسيمات کشوري شهرستان لردگان تشکيل گرديد

کد خبر: 155135 تاریخ انتشار: 1399/10/24
نمایش: 58
اخبار
جلسه کميته نامگذاري و فني طرح هاي تقسيمات کشوري شهرستان لردگان با حضور سعيد صالحي سرپرست فرمانداري ،کارشناسان تقسيمات کشوري استانداري و جمعي از کارشناسان فرمانداري و مديران مربوطه شهرستاني در محل فرمانداري شهرستان لردگان تشکيل شد

جلسه کميته نامگذاري و فني طرح هاي تقسيمات کشوري شهرستان لردگان با حضور سعيد صالحي سرپرست فرمانداري ،کارشناسان تقسيمات کشوري استانداري و جمعي از کارشناسان فرمانداري و مديران مربوطه شهرستاني در محل فرمانداري شهرستان لردگان تشکيل شد
در اين جلسه سعيد صالحي سرپرست فرمانداري لردگان گفت : با توجه به پيگيريهاي انجام شده در سال 98 و موافقت اوليه وزارت کشور (تقسيمات کشوري )با ارتقاء بخش فلارد به شهرستان براي انجام نظريه فني و نامگذاري واحد هاي تقسيماتي در قالب دهستان وبخش وشهرستان اين جلسه با فوريت خاص خود تشکيل گرديد وبراي انجام اقدامات بعدي به استانداري ارسال گرديد .
 

افزودن دیدگاه