جلسه شوراي اسلامي شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 155443 تاریخ انتشار: 1399/12/03
نمایش: 44
اخبار
با حضور سعيد صالحي فرماندار شهرستان لردگان جلسه شوراي اسلامي شهرستان لردگان و شهرداران در محل سالن شهداي دولت فرمانداري تشکيل گرديد

با حضور سعيد صالحي فرماندار شهرستان لردگان جلسه شوراي اسلامي شهرستان لردگان و شهرداران در محل سالن شهداي دولت فرمانداري تشکيل گرديد
در اين جلسه ابتدا رئيس شوراي اسلامي شهرستان لردگان مشکلات شهرها و روستاها را مطرح و پس از جمعبندي فرماندار شهرستان لردگان به انها پاسخ داد
سعيد صالحي سرپرست فرمانداري شهرستان لردگان گفت : اگر شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها بر اساس قوانين و مقرراتي که در اختيار دارند کار خود را انجام دهند و مصوبات انها بر اساس موازين قانوني باشد هيچ کس به انها اعتراضي نخواهد  داشت و کار ها به اساني انجام مي شود و مردم هم رضايتمند خواهند بود اما اگر قوانين و مقررات را ناديده بنگريم وتوجه نداشته باشيم و سليقه اي براي شهرمان و روستايمان مصوبه وضع نمائيم قطعا بدانيد نارضايتي در پي خواهد داشت و کار مردم انجام نمي شود .
 

افزودن دیدگاه