بيست و هشتمين جلسه ستاد پيشگيري از ويروس کرونا در شهرستان لردگان بر گزار شد

کد خبر: 155446 تاریخ انتشار: 1399/12/03
نمایش: 45
اخبار
بيست و هشتمين جلسه ستاد پيشگيري از ويروس کرونا در شهرستان لردگان با حضور سرپرست فرمانداري و دادستان و ساير اعضا در محل سالن شهداي دولت فرمانداري بر گزار شد

بيست و هشتمين جلسه ستاد پيشگيري از ويروس کرونا در شهرستان لردگان  با حضور سرپرست فرمانداري و دادستان و ساير اعضا در محل سالن شهداي دولت فرمانداري بر گزار شد
سعيد صالحي سرپرست فرمانداري شهرستان لردگان گفت : بايد اطلاع رساني شود تا مردم بدانند دستورالعملهاي بهداشتي و مصوبات ستاد کروناي شهرستان لردگان چيها مي باشند در تمام رسانه ها و فضاهاي مجازي اقدامات رابيان کنيد و رسانه اي شود جان مردم براي ماها مهم است از ورود افرادي که از استانهاي قرمز به اين شهرستان مي ايند بطور جد جلوگيري شود
در ادامه جلسه سعيد جريده اصل دادستان شهرستان لردگان گفت : امروز بيست و هشتمين جلسه ستاد پيشگيري اومقابله با ويروس کرونا را درشهرستان لردگان داشتيم با توجه به گزارشات واصلح و ارزيابي هاي جامعه صورت گرفته مصوباتي اتخاذ گرديد از جمله اينکه تردد خودروهاي داراي پلاک استان خوزستان خودروهاي غير بومي در سطح شهرستان ما تردد دارند ممنوع واز انها جلوگيري و در صورت مشاهده نسبت به توقيف انها و دلالت انها به پارکينک  اقدام خواهند شد
ايشان در ادامه گفت : با توجه به اينکه علي رغم اخطارهاي داده شده وتذکرات داده شده همچنان شاهد عدم رعايت دستورالعملهاي بهداشتي از سوي بعضي از دستگاههاي دولتي از جمله بانکها هستيم مقرر شد نسبت به پلم انها تا رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي اقدام شود
دادستان در ادامه گفت : در اين جلسه مصوب شد علاوه بر قهوه خانه ها و کافي شاپ ها و ساير صنوفي که نسبت به رعايت شيوه نامه ها ي بهداشتي رعايت نمي کنند و همچنين براي افرادي که املاک خودشان را در اختيار قهوه خانه ها قرار مي دهند تکميل پرونده کيفري بشود وبا انها برخورد قضايي بشود  
جريده اصل در پايان مصاحبه خود گفت : ماتا به امروز براي افرادي که مراسمات عروسي و عزاي خود را رعايت ننمودند تشکيل پرونده داديم وبرخوردهاي قضايي بازدارنده خوبي صورت گرفت و امروز هم مصوب شد اين برخوردها ادامه داشته باشد وما همچنان تاکيد داريم که مراسمات عروسي و عزا به صورت تجمعي ممنوع است و چنانچه گزارش شود که چنين مراسمي در حال برگزاري است برخورد قضايي خواهد شد .
 

افزودن دیدگاه