بررسي مشکلات عشاير کوه ريگ در شهرستان لردگان

کد خبر: 156064 تاریخ انتشار: 1400/03/13
نمایش: 34
اخبار
با حضور سعيد صالحي فرماندار شهرستان لردگان ،يحيي حسين پور مدير کل امور عشاير استان،تهمتن عبدالهي مدير کل امور اقتصادي و دارايي استان ،ملک محمد محموديان مدير کل امور روستايي و شوراهاي استانداري و جمعي از کارشناسان مربوطه از منطقه عشايري کوه ريگ بازديد و پس از کذشت از جاده هاي صعب البور وديدار با عشاير کوه ريگ مشکلات انها مورد بررسي قرار گرفت .

با حضور سعيد صالحي فرماندار شهرستان لردگان ،يحيي حسين پور مدير کل امور عشاير استان،تهمتن عبدالهي مدير کل امور اقتصادي و دارايي استان ،ملک محمد محموديان مدير کل امور روستايي و شوراهاي استانداري و جمعي از کارشناسان مربوطه از منطقه عشايري کوه ريگ بازديد و پس از کذشت از جاده هاي صعب البور وديدار با عشاير کوه ريگ مشکلات انها مورد بررسي قرار گرفت .
در اين بازديد يک روزه فرماندار شهرستان لردگان گفت : شهرستان لردگان معمولاعشاير انها درون کوچ هستند و از منطقه گرمسيري به کوه هاي ريگ وديگر مناطق سرد سيري کوچ مي کنند .مردماني کم توقع ودر توليد گوشت و ساير نيازهاوفراورده هاي دامي کوشا هستند .
يحيي حسين پور مدير کل امور عشاير استان گفت : امروز به اتفاق فرماندار شهرستان لردگان و جمعي از مديران کل و مسئولين و کارشناسان به منظور بررسي مشکلات عشاير کوه ريگ به اين منطقه امديدم بخصوص در رابطه با ابرساني سيار با توجه به بحث خشکسالي ، بجث چشمه هاي ابشخورها و اصلاح و بازسازي انها ، وباز کشايي ايلراه هاي منطقه در جمع عشاير کوه امديم در همين رابطه مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون تومان از محل ارزش افزوده به اين کارها در اين شهرستان اختصاص پيدا کرده که اميدواريم بتوانيم مشکلات انها را بررسي وبر طرف نمائيم .
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/03/22

روزشمار انتخابات