توزيع و اموزش پنل هاي خورشيدي به عشاير شهرستان لردگان توسط امور عشاير استان

کد خبر: 156078 تاریخ انتشار: 1400/03/14 09:46:56
نمایش: 37
اخبار
با حضور سعيد صالحي فرماندار شهرستان لردگان ،يحيي حسين پور مدير کل امور عشاير استان ،ومديررا کل امور روستايي استانداري و امور اقتصادي و دارايي استان تعداد پنل خورشيدي تحويل دامداران عشاير شهرستان لردگان قرار گرفت .

با حضور سعيد صالحي فرماندار شهرستان لردگان ،يحيي حسين پور مدير کل امور عشاير استان ،ومديررا کل امور روستايي استانداري و امور اقتصادي و دارايي استان تعداد پنل خورشيدي تحويل دامداران عشاير شهرستان لردگان قرار گرفت .
مدير کل امور عشاير استان گفت : يکي از اساسي ترين نيازهاي عشاير ما روشنايي در شب است که در اين زمينه امسال مبلغ دو ميليارد و 800ميليون تومان اختصاص پيدا کردبراي تهيه پنل هاي خورشيدي که امسال حدود 320دستگاه خريداري و در اختيار عشاير لردگان قرار ميگيرد .
در ادامه توسط کارشناس اداره امور عشاير لردگان نحوه کار با پنل هاي خورشيدي به عشاير اموزش داده شد
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/03/22

روزشمار انتخابات