ديدار چهره به چهره مردم با فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 156544 تاریخ انتشار: 1400/06/22
نمایش: 44
اخبار
رضا باباميري امروز دو شنبه همانند دو شنبه هاي گذشته ديدار چهره به چهره با مردم شهرستان لردگان داشته اند در اين ديدار ها عمده مشکلات مردم معيشت –آب شرب روستايي –جابجايي روستايي –اشتغال جوانان – مشکلات شوراهاي اسلامي شهرها با مردم –زمين منابع ملي –بحث سيمان شهرستان –کارهاي عمراني وورزشي و زير ساخت ها راه و اسفالت و جاده ها بيان شد که تعداد افراد ملاقات شده حدود 50نفر بودند که دستور پيگيري مشکلات انها داده شد

رضا باباميري امروز دو شنبه همانند دو شنبه هاي گذشته ديدار چهره به چهره با مردم شهرستان لردگان داشته اند در اين ديدار ها عمده مشکلات مردم معيشت –آب شرب روستايي –جابجايي روستايي –اشتغال جوانان – مشکلات شوراهاي اسلامي شهرها با مردم –زمين منابع ملي –بحث سيمان شهرستان –کارهاي عمراني وورزشي و زير ساخت ها راه و اسفالت و جاده ها بيان شد که تعداد افراد ملاقات شده حدود 50نفر بودند که دستور پيگيري مشکلات انها داده شد
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/31