اخراج معلمان خريد خدمت آموزش و پرورش لردگان و خانميرزا و حضوردردفترنماينده مردم به منظور حمايت از حقوق خود

کد خبر: 156614 تاریخ انتشار: 1400/07/04 09:18:56
نمایش: 56
اخبار
جمعي از معلمان خريد خدمت در آموزش و پرورش شهرستانهاي لردگان و خانميرزاکه از کار اخراج شدند به دفتر نماينده مراجعه نمودند و خواهان حقوق خود شده اند اين افراد حدود 124نفر مي باشند که بعضا از يک سال تا ده سال سابقه خدمت در اموزش و پرورش را دارند و در اظهارات خودشان بيان داشته اند چنانچه به حقمان نرسيم درمراحل بعدي تا درب فرمانداري و استانداري و حتي مجلس شوراي اسلامي تحصن خواهيم کرد

جمعي از معلمان خريد خدمت در آموزش و پرورش شهرستانهاي لردگان و خانميرزاکه از کار اخراج شدند به دفتر نماينده مراجعه نمودند و خواهان حقوق خود شده اند اين افراد حدود 124نفر مي باشند که بعضا از يک سال تا ده سال سابقه خدمت در اموزش و پرورش را دارند و در اظهارات خودشان بيان داشته اند چنانچه به حقمان نرسيم درمراحل بعدي تا درب فرمانداري و استانداري و حتي مجلس شوراي اسلامي تحصن خواهيم کرد
نماينده مردم شهرستانهاي لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي پس از شنيدن اظهارات انها و بازبيني مدارک انها گفت : از انجائيکه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در هفته هاي گذشته براي تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي و قراردادي ونهضتي و امثالهم برنامه ريزي نموده بودند  که تغيير وضعيت شوند و امنيت شغلي داشته باشند و بارقه اي از اميد براي انها گردد اما متاسفانه در روزهاي گذشته متوجه شديم که يک خبر ناراحت کننده طي بخشنامه اي از سوي وزارت اموزش و پرورش به بعضي از استانها ارسال گرديد مبني بر اينکه نيروهاي خريد خدمت را از کار حذف کردند که در همين راستا در شهرستانهاي لردگان و خانميرزا تعداد 124نفر به روايتي و 76نفر به روايتي ديگر مشمول اين بخشنامه در اين دو شهرستان گرديد که بعضا داراي دو تا سه و تا پج و هفت و ده سال سابقه خدمت دارند که بهترين دوران جواني و عمر مفيد خود را در اين دوران گذراندند واين حرکت باعث شد تا در دفتر نماينده تجمع نمايند وباز با خبر شديم که قصد تجمع در درب فرمانداري و استانداري و حتي مجلس را دارند بنده از همين تريبون استفاده مي کنم واز سرپرست وزارت اموزش و پرورش درخواست مي شود واز رئيس کمسيون  فرهنگي وتحقيقا ت مجلس شوراي اسلامي واعضاي کمسيون محترم خواهش مي کنم هم دقت داشته باشيد و هم يکي از مطالبات به حق و مشروح اين عزيزان که بخشي از نظام تعليم و تربيت اموزش و پرورش مي باشد رابا رويکرد تبديل وضعيت و با رويکرد تامين امنيت شغلي  انشا الله جز ملاحظات خودشان قرار دهند
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/09/16