آئين افتتاح اورژانس 115 دهستان ميلاس در روستاي برآفتاب ميلاس لردگان

کد خبر: 156690 تاریخ انتشار: 1400/07/16 17:27:18
نمایش: 33
اخبار
با حضور رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان ودکتر علي ضامن صالحي فرد معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکي استان و دکتر حيدري رئيس اورژانس 115 استان و جمعي از مديران و کارشناسان استاني و شهرستاني اورژانس 115 دهستان ميلاس لردگان در روستاي بر آفتاب ميلاس مورد بهره برداري قرار گرفت .

با حضور رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان ودکتر  علي ضامن صالحي فرد معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکي استان و دکتر حيدري رئيس اورژانس  115 استان و جمعي از مديران و کارشناسان استاني و شهرستاني اورژانس 115 دهستان ميلاس لردگان در روستاي بر آفتاب ميلاس مورد بهره برداري قرار گرفت .
ساختمان اين مرکز درماني و خدماتي اورژانسي را خيري از اهالي روستاي برآفتاب ميلاس بنام مرحوم ويسي اهدا نمودند
در اين مراسم دکتر علي ضامن صالحي فرد معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکي استان گفت : امروز در دهستان ميلاس بخش مرکزي لردگان شاهد افتتاح پايگاه اورژانس 115 روستاي بر آفتاي ميلاس هستيم که اين عيان (ساختمان ) را توسط وارٍثين مرحوم حمزه علي ويسي براي مراکز درماني وقف گرديد.از اين عمل خدا پسندانه تقدير و تشکر مي کنم از مجموعه عزيزان که در اين راستا اقدام کردند وارثين محترم که نيت اين مرحوم را عملياتي کردند عزيزان ما و همکاران ما که در پايگاه‌هاي اورژانس خدمات‌رساني مي‌کنند موظف هستند که در اورژانس‌ها و پايگاه‌هاي جاده‌اي که با افتتاح اين پايگاه تعداد پايگاههاي ۱۱۵ جاده ما به  ۳۵ مورد مي‌رسد و همينطور پايگاه شهري ما۱۹ مورد هست به اضافه اورژانس هوايي که خدمات رساني مي‌کنند در اعزام بيماران اورژانس به صورت اورژانس هوايي حدود ۵۵ پايگاه هستند که در پايگاه‌هاي اورژانس بين جاده اي در فاصله زماني نه تا   ۱۴ دقيقه که نجات مي‌دهند جان عمومي بيمار را که نياز به اعزام دارد و در نقاط شهري در يک ميانگين زماني ۵ تا 9 دقيقه اقدامات لازم توسط همکاران در پايگاه‌هاي اورژانس ۱۱۵ انجام مي‌گيرد جمعيتي که در حال در دهستان مستقر است يعني روستاي برافتاب ميلاس و دهنو ميلاس حدود جمعيت ۱۰ هزار و ۱۵ هزار جمعيت بين ۲۵ تا ۳۰ هزار جمعيت تحت پوشش قرار مي‌دهد ضمن اينکه اين پايگاه در جايي قرار گرفته که به صورت استراتژيک و سوق الجيشي ودر مسير ترانزيتي جاده قرار گرفته است که خداي ناکرده خطراتي که دراين مسير ترانزيت در اين شهرستان و در اين استان صورت مي‌گيرد بتوانند اقدامات خودش را انجام بخوبي انجام دهند

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/07/27