ديدار چهره به چهره فرماندارشهرستان لردگان با مردم

کد خبر: 156713 تاریخ انتشار: 1400/07/19 13:37:46
نمایش: 23
اخبار
فرماندار شهرستان لردگان روزهاي دوشنبه هر هفته با مردم ديدار چهره به چهره دارد امروز 19دو شنبه مورخ -7-1400 همانند گذشته با تعداد 55نفر از اهالي مردم شهرستان لردگان که از مناطق مختلف امده بودند ديدار چهره به چهره داشته اند

فرماندار شهرستان لردگان روزهاي دوشنبه هر هفته با مردم ديدار چهره به چهره دارد امروز 19دو شنبه مورخ -7-1400 همانند گذشته با تعداد 55نفر از اهالي مردم شهرستان لردگان که از مناطق مختلف امده بودند ديدار چهره به چهره داشته اند عمده مشکلات مطرح شده توسط مردم بحث اشتغال وبحث اعطاي تسهيلات بانکي –کمک مالي –عمران وروستايي –اختلافات شوراها با دهياران –انترنت – اب اشاميدني و کشاورزي روستايي و عشايري – بحث انتقال خون وساخت ان در لردگان –معابر شهري –منابع طبيعي وارد ونان بود که دستورات لازم پيگيري از مبادي قانوني صادر گرديد
 
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/07/27