ملاقات مردمي فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 156941 تاریخ انتشار: 1400/09/01 13:16:41
نمایش: 45
اخبار
رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان دو شنبه هاي هر هفته ديدار چهره به چهره با مردم شهرستان دارد لذا مورخ 1-9-1400 تعداد 49نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخشهاي مختلف به فرمانداري مراجعه نمودند به صورت چهره به چهره با فرماندار شهرستان لردگان ديدار داشته اند عمده مشکلات و درخواستهاي مطرح شده بحث اشتغال –پروژه هاي عمراني و طرحهاي هادي روستايي –معيشتي - اخذ تسهيلات بانکي – مسکن روستايي – شهرداريها –ونزاع هاي مردمي بود که فرماندار دستور پيگيري انها را براي دستگاههاي مربوطه و واحد هاي مختلف فرمانداري داده است

رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان دو شنبه هاي هر هفته ديدار چهره به چهره با مردم شهرستان دارد لذا مورخ 1-9-1400 تعداد 49نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخشهاي مختلف به فرمانداري مراجعه نمودند به صورت چهره به چهره با فرماندار شهرستان لردگان ديدار داشته اند عمده مشکلات و درخواستهاي مطرح شده بحث اشتغال –پروژه هاي عمراني و طرحهاي هادي روستايي –معيشتي -  اخذ تسهيلات بانکي – مسکن روستايي – شهرداريها –ونزاع هاي مردمي بود که فرماندار دستور پيگيري انها را براي دستگاههاي مربوطه و واحد هاي مختلف فرمانداري داده است
 
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/09/16