جلسه مناسب سازي ومعابر واماکن عمومي شهرستان لردگان تشکيل شد

کد خبر: 156952 تاریخ انتشار: 1400/09/04 10:49:26
نمایش: 40
اخبار
قاسم دانشاري معاون امور عمراني فرمانداري شهرستان لردگان گفت : دستگاههاي اجرايي و اداري موظف هستند نسبت به مناسب سازي ساختمانهاي اداري براي رعايت معلولين و جانبازان تا پايان سال اقدام نمايد در غير اينصورت با متخلفين برخورد قانوني مي شود

قاسم دانشاري معاون امور عمراني فرمانداري شهرستان لردگان گفت : دستگاههاي اجرايي و اداري موظف هستند نسبت به مناسب سازي ساختمانهاي اداري براي رعايت معلولين و جانبازان تا پايان سال اقدام نمايد در غير اينصورت با متخلفين برخورد قانوني مي شود
در ادامه جلسه مصوبات جلسات مناسب سازي قرائت گرديد و اقدامات دستگاهها ي اجرايي در خصوص انجام امورات مناسب سازي ادارات خود به جلسه ارائه گرديد
در اين جلسه مصوب شد اندسته از بانکهاي عامل  که تا کنون اقدامي انجام ندادند براي رعايت حال معلولين و جانبازان به منظور دسترسي کامل به عابر بانکها اقدامات مناسب سازي لازم انجام شود
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/09/16