جلسه شوراي مهارت شهرستان لردگان برگزار شد

کد خبر: 179703 تاریخ انتشار: 1401/09/03
نمایش: 18
اخبار
با حضور رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان ، عليرضا کريمزاده مديرکل فني و حرفه اي استان و ساير اعضاء ، جلسه شوراي مهارت شهرستان لردگان در سالن جلسات شهداي دولت فرمانداري برگزار شد.
با حضور رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان ، عليرضا کريمزاده مديرکل فني و حرفه اي استان و ساير اعضاء ، جلسه شوراي مهارت شهرستان لردگان در سالن جلسات شهداي دولت فرمانداري برگزار شد.
رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان گفت : کارآفريني باعث رشد ثروت و گسترش بازارها گرديده که در نهايت منجر به افزايش رفاه عمومي جامعه مي شود.
ايشان در ادامه افزود : اگر بخواهيم بيکاري را ريشه کن کنيم مي بايست به مهارت آموزي بپردازيم.
براي رفع بيکاري و ايجاد اشتغال مي بايست کارآفريني کنيم که يکي از راهکارهاي مهم براي توسعه کشور از لحاظ اجتماعي و اقتصادي مي باشد.
فرماندار شهرستان لردگان همچنين موارد ذيل را مطرح کرد :
1-برگزاري دوره هاي آموزشي و به عمل آوردن آموزش هاي تئوري
2-برگزاري دوره هاي آموزشي متناسب براي ايجاد گلخانه ها
3-نگاه آموزشي به زنان زيادتر باشد.
4-در جلسات حضور بخشداران سند توسعه در بخشهاي تابعه و پتانسيل هاي بخشي ديده شود.
5-دوره هاي آموزشي و مهارتي متناسب با نيازمندي هاي شغلي کارخانجاتي که با سدسازي و پتروشيمي مرتبط مي باشند برگزار شود.
عليرضا کريمزاده مديرکل فني و حرفه اي استان در ادامه افزود : ما در شوراي مهارت شهرستان لردگان به دنبال فراهم سازي فضايي جهت طرح و بست مؤثر جريان مهارت آموزي و فرصت هاي شغلي که هدف اصلي نظام مهارتي کشور و تنظيم سند مهارت در هر شهرستان بر اساس نيازها و پتانسيل آن شهرستان که با تعامل و همفکري که با کليه اعضاي شوراي مهارت شهرستان انجام مي شوي به يک جمع‌بندي برسيم که در واقع اين نيازهاي واقعي که در مدل هاي آموزشي مورد نظر ميتوانيم پيش بيني کنيم در اين شهرستان در نظر گرفته شود که در راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور در مباحث مهارت افزايي بتوانيم گامي براي جوانان و کاهش نرخ بيکاري برداريم .
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/09/05