ديدار چهره به چهره فرماندار شهرستان لردگان با مردم

کد خبر: 180222 تاریخ انتشار: 1401/11/03
نمایش: 21
اخبار
رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان در روزهاي دوشنبه هر هفته به صورت چهره به چهره با مردم ديدار و ملاقات دارد. امروز دوشنبه مورخ 03/11/1401 با تعداد 35 نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخشهاي چهارگانه به فرمانداري مراجعه نمودند ديدار چهره به چهره داشته اند و عمده درخواست هاي آنها درخصوص تسهيلات ، اشتغال، معيشت ، ازدواج ، مشکلات قبوض بالاي گاز و ... بود که فرماندار محترم درخواست هاي آنها را به معاونين و کارشناسان و دستگاههاي مرتبط ارجاع دادند.
رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان در روزهاي دوشنبه هر هفته به صورت چهره به چهره با مردم ديدار و ملاقات دارد. امروز دوشنبه مورخ 03/11/1401 با تعداد 35  نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخشهاي چهارگانه به فرمانداري مراجعه نمودند ديدار چهره به چهره داشته اند و عمده درخواست هاي آنها درخصوص تسهيلات ، اشتغال،  معيشت ، ازدواج ، مشکلات قبوض بالاي گاز و ... بود که فرماندار محترم درخواست هاي آنها را به معاونين و کارشناسان و دستگاههاي مرتبط ارجاع دادند.
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/08