جلسه شوراي پشتيباني و توانمندسازي نهضت سوادآموزي برگزار شد.

کد خبر: 180235 تاریخ انتشار: 1401/11/04
نمایش: 18
اخبار
با حضور رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان و ساير اعضا ، جلسه شوراي پشتيباني و توانمندسازي نهضت سوادآموزي اداره آموزش و پرورش عشاير استان در سالن جلسات شهداي دولت برگزار شد.
با حضور رضا باباميري فرماندار شهرستان لردگان و ساير اعضا ، جلسه شوراي پشتيباني و توانمندسازي نهضت سوادآموزي اداره آموزش و پرورش عشاير استان در سالن جلسات شهداي دولت برگزار شد.
زادعلي بويري رئيس اداره آموزش و پرورش عشاير استان گفت : اين جلسه به منظور شناسايي ، جذب و آموزش بي سوادان منطقه عشايري استان مي باشد.
وي در ادامه افزود : کل حجم ابلاغي از طرف معاونت سوادآموزي اداره کل به دوره سوادآموزي عشاير تعداد 240 نفر مي باشد که مي ابيست تا نيمه اول اسفندماه تحت پوشش قرار گيرند.
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/08