اولين جلسه شوراي پيشگيري از جرائم انتخاباتي در شهرستان لردگان برگزار گرديد .

کد خبر: 212313 تاریخ انتشار: 1402/08/29 12:59:38
نمایش: 40
اخبار
از سوي رئيس دادگستري شهرستان لردگان اولين جلسه شوراي پيشگيري از جرائم انتخاباتي با حضور فرماندار شهرستان لردگان ،رئيس دادگستري شهرستان ،دادستان شهرستان ، بخشداران بخش منج و رودشت ،فرماندهان نظامي و انتظامي شهرستان وهيئتهاي اجرايي ،نظارت و بازرسي در سالن اجتماعات بهورزي لردگان برگزار گرديد .

از سوي رئيس دادگستري شهرستان لردگان اولين جلسه شوراي پيشگيري از جرائم انتخاباتي  با حضور فرماندار شهرستان لردگان ،رئيس دادگستري شهرستان ،دادستان شهرستان ، بخشداران بخش منج و رودشت ،فرماندهان نظامي و انتظامي شهرستان وهيئتهاي اجرايي ،نظارت و بازرسي در سالن اجتماعات بهورزي لردگان برگزار گرديد .
در اين جلسه ابتدا سيد حبيب مرتضوي رئيس دادگستري شهرستان لردگان گفت : بر اساس اصل 156قانون اساسي يکي از وظايف قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم است که درهمين راستا اولين جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرائم وتخلفات انتخاباتي در شهرستان لردگان تشکيل شد تا با پايش و رصد مدام ومستمر فرايند انتخابات هم قبل از انتخابات وهم درحين انتخابات وهم بعد از اجراي انتخابات هم انشا الله در برگزاري يک انتخابات پرشوروسالم وهم در صيانت از آراي مردم ومهمتر از انها در پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتي انشا الله اين شورا قدم بر دارد
در ادامه جلسه اسماعيل باقري دادستان شهرستان لردگان موارد قانوني برگزاري انتخابات را بر اساس قوانين انتخابات در جلسه پيشگيري از جرائم انتخاباتي بيان داشته اند و به سوالات حاضرين در جلسه با توجه به قوانين انتخابات پاسخ لازم داده شد
در ادامه جلسه منصور کريم زاده فرماندار شهرستان لردگان گفت »: مهمترين اولويت شهرستان لردگان در حال حاضر و در اين برهه زماني موضوع انتخابات است وبه همه عوامل اجرايي ،ستادهاي انتخابات فرمانداريها ،هياتهاي اجرايي و نظارت وهمچنين بازرسي وديگر عواملي که به هرنحودرانتخابات دخيل مي باشند ومسئوليت دارند اصل بي طرفي مطلق را در انتخابات خط قرمز خود بدانند وبراي برگزاري انتخابات به رهنمودهاي مقام معظم رهبري ومرقانون توجه بشود وچنانچه ازهرعاملي که دخيل در انتخابات هستند تخلفي خداي ناکرده صورت پذيرد برابرمقررات وقوانين به تخلفات اداري و مقامات قضايي معرفي خواهند شد .لذا توجه به چهارراهبرداصلي (امنيت، مشارکت، سلامت، ورقابت سالم )که مقام معظم رهبري فرمودندورعايت دقيق مر قانون در انتخابات الزامي است
يوسف صفايي مسئول روابط عمومي فرمانداري شهرستان لردگان

 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/09/15