جشن انقلاب و مطالبه گري مردم و پاسخگوئي مسئولين شهرستان لردگان در مسجد امام حسين (ع) فجر برافتاب لردگان

کد خبر: 212457 تاریخ انتشار: 1402/11/16 16:35:28
نمایش: 109
اخبار
با حضور مردم ولايت مدار روستاي فجر بر افتاب شهرستان لردگان و فرماندارشهرستان وجمعي از مسئولين شهرستان مراسم جشن انقلاب و مطالبه گري مردم و پاسخگوئي مسئولين شهرستان لردگان در مسجد امام حسين (ع)روستاي فجر برافتاب لردگان برگزار گرديد

با حضور مردم ولايت مدار روستاي فجر بر افتاب شهرستان لردگان و فرماندارشهرستان وجمعي از مسئولين شهرستان مراسم جشن انقلاب و مطالبه گري مردم و پاسخگوئي مسئولين شهرستان لردگان در مسجد امام حسين (ع)روستاي فجر برافتاب لردگان برگزار گرديد
در اين جشن با شکوه مردم محله مسجد امام حسين (ع) از مسئولين مطالباتي از جمله روشنايي معابر ،اسفالت کوچه ها وخيابانها ،فضاهاي اموزشي ، فضاهاي ورزشي واب سالم را خواسته اند که مسئولين هم پاسخگو بودند و قول مساعد دادند که اين مشکلات در کمترين فرصت ممکن مرتفع گردد.
منصور کريم زاده فرماندار شهرستان لردگان گفت : خوب در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي برنامه‌هاي متعددي پيش‌بيني شده درشهرستان يکي از مهم‌ترين اين برنامه‌ها برنامه پاسخگويي مسئوليت به مطالبات به حق مردم عزيز شهرستان لردگان است که مردم مطالبه‌گر و مسئولين پاسخگو هر شب در يکي از مساجد حضور پيدا مي‌کنند و پاسخگوي مطالبات مردم هستند امشب هم در مسجد امام حسين روستاي فجر برافتاب لردگان هستيم مطالبات مردم را به ريز گوش دادند و همه مسئولين پاسخگوي اين عزيزان بودند که اين برنامه تا آخر دهه مبارک فجر ادامه دارد .
وي درادامه گفت : مهمترين اولويت شهرستان لردگان در حال حاضر و در اين برهه زماني موضوع انتخابات است وبه همه عوامل اجرايي ،ستادهاي انتخابات فرمانداريها ،هياتهاي اجرايي و نظارت وهمچنين بازرسي وديگر عواملي که به هرنحودرانتخابات دخيل مي باشند ومسئوليت دارند اصل بي طرفي مطلق را در انتخابات خط قرمز خود بدانند وبراي برگزاري انتخابات به رهنمودهاي مقام معظم رهبري ومرقانون توجه بشود وچنانچه ازهرعاملي که دخيل در انتخابات هستند تخلفي خداي ناکرده صورت پذيرد برابرمقررات وقوانين به تخلفات اداري و مقامات قضايي معرفي خواهند شد .لذا توجه به چهارراهبرداصلي (امنيت، مشارکت، سلامت، ورقابت سالم )که مقام معظم رهبري فرمودندورعايت دقيق مر قانون در انتخابات الزامي است .
يوسف صفايي مسئول روابط عمومي فرمانداري شهرستان لردگان
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/12/12